Body Structure Consulting - BSC


- livskraftiga möten och behandlingar sedan 1997Kontakt


Body Structure Consulting - BSC

Fredrik Haager

 

Certifierad Massör av Branschrådet Svensk Massage

Massageterapeut   •   Kinesiolog   •   Kraniosakralterapeut

Revolvingterapeut   •   Ayurvedisk Hälsorådgivare   •   Gravidmassör

 

Praktikmottagningar

•  Stockholm - S:t Eriksplan – Tomtebogatan 6, nb - Karta

•  Tumba - Dalvägen 19 (Salong DanniLee`s) - Karta


e-post: bokning@bodystructure.se

mobil: 070 - 424 79 42 

- även via nedan webbformulär


           ---------------------------------------------------------------------


Mottagning sker efter tidsbokning i:


Stockholm - varje vecka - måndag - söndag

Tumba - varje söndag  (med reservation för förändringar)


Besök sker även vid företag - behandling och konsultation för personal.


           ---------------------------------------------------------------------


Det går  även bra att kontakta BSC via nedan webbformulär.

 
 
 
 
 

Personuppgiftspolicy hos BSC - GDPR


BSC skyddar och respekterar Din integritet vid utförandet av sina tjänster,

vid kontakt med Dig och vid all behandling av Dina personuppgifter som BSC utför.


BSC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter enligt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk enskild person.


Säkerhet


BSC vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Dina personkuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse.


BSC kan komma att inhämta följande uppgifter om Dig för att BSC ska kunna upprätthålla en hög service och kunna följa de skyldigheter som BSC har enligt lagstiftning, myndigheter, organisationer, förbund m.m..


Uppgifter som inhämtas från Dig är

  • Ditt namn - tilltalsnamn och efternamn
  • Ditt personnummer
  • Ditt telefonnummer
  • Din epostadress
  • Uppgifter om Din hälsa och hälsostatus i syfte att kunna hjälpa dig på bästa sätt vid behandling och konsultation


All korrespondens och kommunikation mellan BSC och Dig kan komma att sparas för att BSC på bästa sätt ska kunna utföra sina tjänster och åtaganden på ett för Dig ändamålsenligt sätt.


  • För att kunna kommunicera med Dig
  • För att upprätthålla och underhålla din journal hos BSC
  • För att kunna uppta beställning av varor som Du beställer
  • För att administrera din betalning för tjänster och varor hos BSC
  • För att efterfölja olika krav i enlighet med gällande lagstiftning, förordningar, och myndigheters föreskrifter och påbud


Utlämning av Dina uppgifter


BSC lämnar inte ut Dina personuppgifter till andra företag och verksamheter i affärs- och konsumtionssyfte.


Vid händelse kan BSC komma att lämna ut Dina personuppgifter till myndigheter, försäkringsbolag, polisväsende, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter om BSC är skyldig att göra detta enligt t ex gällande lagstiftning, påbud, för att skydda BSC`s rättigheter m.m..


Om förändring i behandlingen av Dina personuppgifter sker kommer BSC att avisera det via e-post direkt till Dig eller via muntlig och skriftlig information till Dig vid Dina besök hos BSC.


Rättelse och radering av Dina uppgifter


Du äger rätt att begära information om vilka personuppgifter som BSC behandlar om Dig samt få rättelse, borttagande och uppdatering i ofullständiga, felaktiga, inaktuella uppgifter. Om Du önskar information om hur BSC behandlar Dina personuppgifter kan Du sända en skriftlig begäran om att erhålla information om detta.


På Din skriftliga begäran äger Du rätt att få Dina uppgifter raderade - helt eller delvis i enligt med Din begäran.


Begäran sänds till info@bodystructure.se

Body Structure Consulting - BSC

är ansluten till Wellnet


Body Structure Consulting - BSC

är ansluten till ActiWay

Body Structure Consulting - BSC

är ansluten till Migma

Body Structure Consulting - BSC

är ansluten till BokaDirekt.se


Certifierad Massör av

Branschrådet Svensk Massage 


Detta innebär, utöver godkända resultat vid teoretiska och praktiska prov, att BSC följer branschens etiska regler samt innehar patientförsäkring.

Body Structure Consulting - BSC

är medlem i

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund


Inför BOT-avdrag

Läs mer - "Ger alla råd att må bra"

- en del av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund


Trailterränglopp i Nacka-reservatet.

11-21 km

14 juni 2016
Återförsäljare av Holistics

produktsortiment

bsc.vitamera.se

Body Structure Consulting - BSC

hos hälsotidningen KURERA

BSC finns på Linkedin.com